Національна академія мистецтв України

Національна академія мистецтв України

ПРО АКАДЕМІЮ ВІДДІЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ АКАДЕМІЇ

ВИДАННЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПОЧЕСНІ АКАДЕМІКИ

УСТАНОВИ

ПРЕЗИДІЯ ВІДДІЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НЕЗАБУТНІ

ЗВІТИ І ПЛАНИ

АПАРАТ ПРЕЗИДІЇ ВІДДІЛЕННЯ КІНОМИСТЕЦТВА

НОВИНИ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КРУГЛІ СТОЛИ ВІДДІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ

Пошук в GoogleRUSENG

www.academia.gov.ua

Національна академія мистецтв України

...Президент Національної академії мистецтв України, академік А. В. ЧебикінІдея створення державної науково-творчої установи, котра б об’єднала найкращі мистецькі і наукові сили України з метою духовного відродження нації, розвитку професіонального і народного мистецтва, збереження та примноження художніх традицій, жила в українському мистецькому середовищі з 20-х років минулого століття.

Академія мистецтв України заснована відповідно до Указу Президента України “Про Академію мистецтв України” від 14 грудня 1996 року № 1209/96 як державна науково-творча установа в царині художньої культури та мистецтвознавства. Академія має у своєму складі відділення: образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва, теорії та історії мистецтв (мистецтвознавства), синтезу пластичних мистецтв, секцію естетики та культурології у складі відділення синтезу пластичних мистецтв. Відділення займаються визначенням пріоритетних шляхів розвитку українського мистецтва, головних напрямків фундаментальних наукових досліджень, розвитком освіти, організацією науково-прикладних досліджень у цій галузі.

У своєму складі Академія має 103 видатних учених та митців сучасності – художників, композиторів, режисерів театру і кіно, диригентів, акторів, мистецтвознавців, керівників національних художніх колективів і театрів, вищих мистецьких навчальних закладів, які своєю активною багатогранною діяльністю зробили великий внесок у збагачення духовної скарбниці Української держави. До науково-творчого складу Академії входять 27 іноземних членів та 22 почесних академіків.

Потужний науковий і творчий потенціал Академії дає можливість досліджувати глибинні процеси мистецького життя й сприяти інтегруванню України в міжнародну науково-творчу спільноту. Підтвердженням цього є численні публікації наших науковців у вітчизняних і зарубіжних мистецьких виданнях, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, інших мистецьких проектах, присвячених проблемам розвитку культури та мистецької освіти.


Створення у складі Академії в грудні 2001 року Інституту проблем сучасного мистецтва відкрило широкі можливості для напрацювання програм фундаментальних досліджень з історії й теорії мистецтва, дослідження проблем культури та її трансформації в умовах глобальних викликів сучасності. Інститут видав низку монографій та збірників наукових праць: колективні монографії «Нариси з історії кіномистецтва України», «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття», «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст.»; збірники статей з мистецтвознавства та культурології «МІСТ (мистецтво, історія, сучасність, теорія)», «Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії: Науково-теоретичні праці та публіцистика» та ін. Інститут бере участь у багатьох міжнародних мистецьких акціях – виставках, фестивалях, реалізовує численні міжнародні проекти. Очолює Інститут академік, віце-президент Академії, кандидат мистецтвознавства, народний художник України, професор В.Д. Сидоренко.


У травні 2007 року в складі Академії утворено Інститут культурології, який займається здійсненням фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культури, зокрема з проблем художньої культури, її самоорганізації та динаміки, вивчення методологічних та науково-практичних аспектів розвитку вітчизняної культури, етнокультурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, світової культури і міжнародних культурних зв’язків, практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, науково-творче забезпечення процесу становлення національної культури. Інститутом підготовлено і видано щорічники наукових праць «Культурологічна думка», низку монографій, збірників наукових праць, організовано численні наукові семінари та конференції. Рішенням президії Академії директором Інституту призначено академіка, віце-президента Академії, кандидата філософських наук, професора Ю.П. Богуцького.


Виконуючи свою місію вищої науково-творчої установи в галузі професіонального мистецтва та науково-методичного центру, Академія об’єднує творчі, наукові та педагогічні сили України для розв’язання актуальних мистецьких проблем, втілення в життя завдань розвитку національної культури, дедалі активнішої участі у сучасних світових мистецьких процесах.© 2010-2019 Національна академія мистецтв України

Locations of visitors to this page

скрипт статистика посещения
iphone 3g